Bảng Giá Bạt Che Mưa Che Nắng

STTKích Thước (mxm)Giá (tấm/vnđ)
12×340,000
23×470,000
33×590,000
44×490,000
54×5105,000
64×6120,000