Bảng giá nẹp nhựa, nẹp vuông, ống luồn dây điện và phụ kiện

TÊN SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ (*) (VND/ĐVT)
Ống luồn dây điện Ø16mmỐng (3m)16.000
Ống luồn dây điện Ø20mmỐng (3m)22.000
Ống luồn dây điện Ø25mmỐng (3m)31.000
Ống luồn dây điện Ø32mmỐng (3m)55.000