Lò Xo Uốn Ống Điện

STTTên Sản PhẩmGiá ( VNĐ Cây)
1Lò xo uốn ống nhựa luồn dây điện D1640,000
2Lò xo uốn ống nhựa luồn dây điện D2045,000
3Lò xo uốn ống nhựa luồn dây điện D2565,000