Bảng Giá Ống và Phụ Kiện HDPE Đen 25MM (Phi 25)

STTTên hàng hóaGiá bán (vnđ/(mét -cái))
Ống nhựa HDPE Đen hệ inch – hệ mét thông dụng
1Ống nhựa Ø 2512.000
2Co Ø 2524.000
3Nối Ø 2523.000
4Tê Ø 2530.000
5Co Ren Trong Ø 2520.000
6Co Ren Ngoài Ø 2522.000
7Nối Ren Trong Ø 2518.000
8Nối Ren Ngoài Ø 2518.000
9Tê Ren Ngoài Ø 2530.000