Bồn Inox Tân Á Loại Ngang

📌 Bồn nước 500L ngang :1.900.000 vnd/ cái
📌 Bồn nước 1000L ngang : 2.720.000 vnd/ cái
📌 Bồn nước 1500L ngang : 4.120.000 vnd/ cái
📌 Bồn nước 1000L ngang (loại dày): 3.220.000 vnd/ cái
📌 Bồn nước 1500L ngang (loại dày): 4.625.000 vnd/ cái