Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Rạng Đông

160.000,0

Công suất 12W
Nguồn điện danh định 220V/50Hz
Thay thế bộ đèn ốp trần compact 20W
Thay thế bộ đèn ốp trần ốp sợi đốt 60W
Vật liệu kim loại
Đèn Led Ốp Trần Tròn 12w Rạng Đông
Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Rạng Đông

160.000,0