Bảng giá bóng đèn LED Tuýp Rạng Đông

 

STTCông Suất Đèn Rạng ĐôngĐơn Giá (VNĐ/Cái)
1Bóng 0.6 m Thủy Tinh – 10W 50.000
2Bóng 1.2 m Thủy Tinh – 18W65.000
3Bóng 0.6 m Thủy Tinh Bọc Nhựa – 10W (Loại 1)75.000
4Bóng 1.2 m Thủy Tinh Bọc Nhựa – 18W (Loại 1)110.000
5Nguyên Bộ 0.6 m Thủy Tinh Bọc Nhựa – 10W (Loại 1)110.000
6Nguyên Bộ 1.2 m Thủy Tinh Bọc Nhựa – 18W (Loại 1)155.000
7Máng Đèn LED 0.6 m Rạng Đông (Loại 1)45.000
8Máng Đèn LED 1.2 m Rạng Đông (Loại 1)50.000