Bảng Giá Nhựa Bình Minh Mới Nhất(Cập Nhập 8/11/2021)

Bảng Giá Nhựa Bình Minh 2021 - Kiều Oanh

Áp dụng từ ngày 8/11/2021 cho đến khi có thông báo mới Do gia nguyên liệu nhựa tăng mạnh trong thời gian qua nên giá hiện đang thay đổi theo thị trường #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng PVC-U #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng PE #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng […]

Bảng Giá Nhựa Bình Minh Mới Nhất(Cập Nhập 25/10/2021)

Bảng Giá Nhựa Bình Minh 2021 - Kiều Oanh

Áp dụng từ ngày 25/10/2021 cho đến khi có thông báo mới Do gia nguyên liệu nhựa tăng mạnh trong thời gian qua nên giá hiện đang thay đổi theo thị trường #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng PVC-U #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng PE #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng […]

Bảng Giá Nhựa Bình Minh 3/2021

Bảng Giá Nhựa Bình Minh 2021 - Kiều Oanh

Áp dụng từ ngày 20/02/2021 cho đến khi có thông báo mới Do gia nguyên liệu nhựa tăng mạnh trong thời gian qua nên giá hiện đang thay đổi theo thị trường #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng PVC-U #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng PE #Bảng Giá Ống Nhựa và Phụ Tùng […]