Bảng giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 3 – 2020

Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng đà Nẵng Quý 3 Name2020

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố về giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng quý 3 năm 2020. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân […]

Hướng Dẫn Kết Nối Ống uPVC Bằng Keo Dán

Hướng Dẫn Kết Nối Ống Upvc Bằng Keo Dán

Bài viết là hướng dẫn cho người mới sử dụng keo dán để kết nối ống UPVC có khớp nối nong. Bao gốm 6 bước đơn giản như sau: Bước 1: Làm sạch bề mặt tiếp xúc giữa ống và phụ tùng uPVC bằng giẻ lau Bước 2: Đánh dấu chiều dài cần lắp trên […]