Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố về giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng quý 3 năm 2020.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân công trình) được VLXD Kiều Oanh tổng kết từ sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Đối với các loại vật liệu xây dựng trong Công bố giá chưa có giá đến hiện trường xây dựng, các công trình xây dựng được phép lập đơn giá xây dựng riêng, các công trình ở miền núi cách xa trung tâm thành phố, các công trình theo tuyến,…

#1.Công bố giá vật tư nước quý III năm 2020

#2.Công bố giá vật tư điện quý III năm 2020

#3.Công bố giá vật tư vật liệu xây dựng quý III năm 2020

Trả lời