Đèn LED đang được ưa chuộng và dần thay thế cho các bóng đèn huỳnh quang.

Vậy nên vlxd-kieuoanh sẽ viết bài viết hướng dẫn cho người chưa biết để có thể tự thay thế cho thiết bị huỳnh quang cũ của mình.

Nếu bạn muốn biết tại sạo người tiêu dùng lựa chọn bóng đèn LED thay cho đèn huỳnh quang? Hãy xem bài viết : Lý do bạn nên dùng đèn LED ?

Đầu tiên, cần kiểm tra kỹ máng đèn hiện tại sử dụng chấn lưu (tăng phô) sắt từ hay chấn lưu điện tử.

Trường hợp đèn huỳnh quang của bạn sử dụng tắc te (chuột)

Bước 0: Kiểm tra điện đã được ngắt

Bước 1: Tháo bóng tuýp huỳnh quang cũ ra khỏi máng đèn.

Bước 2: Tháo máng đèn

Bước 3: Tháo tắt te khỏi bóng đèn

Bước 4: Tháo chấn lưu sắt từ ra khỏi máng. Bạn cũng có thể bỏ qua bước này.

Bước 5: Đóng trở lại máng đèn

Bước 5: Thay bóng tuýp LED vào vị trí của bóng huỳnh quang

Trường hợp đèn huỳnh quang của bạn sử dụng chấn lưu điện tử ( không sử dụng tắc te)

Bước 0: Kiễm tra nguồn điền với bóng đèn đã tắt chưa

Bước 1: Tháo bóng đèn huỳnh cũ ra

Bước 2: Tháo máng bóng đèn

Bươc 3: Tháo chấn lưu điện tử ra và đấu 2 đầu dây lại. Tạo sơ đồ dây như hình

Bước 4: Lắp lại máng đèn

Bước 5: Lắp bóng đèn tuýp LED lại như bình thường

Trả lời