Một mối hàn đối đầu đúng kỹ thuật phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau sau:

  •  2 đầu ống HDPE tại điểm hàn phải được gá kẹp, vệ sinh, cân chỉnh, bào cắt sao cho tiết diện 2 đầu ống có thể áp sát trùng khít vào nhau
  • Tùy theo từng đường kính và chiều dầy của thành ống, quy trình hàn gia nhiệt phải thực hiện đúng các bước, đúng các tham số về áp suất, thời gian, nhiệt độ phù hợp của từng loại máy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.